CZYM JEST PAPIER

W Samarkandzie zaczął rozwijać się przemysł, papierniczy, osiągając, bardzo .szybko wysoki poziom; Decydujące przy tym.było to,że kalif al-Mansurinatychmiast ,’zrozumiał, czym jest papier w. stosunku do papirusu. Wydał rozkaz, by cała- administracja państwowa używała papieru zamiast pa-.- pinisu. Odtąd papier stał się znany na całym obszarze panowania arabskiego aż po Hiszpanię i stąd poznali go Europejczycy. W roku 1390 powstał pierwszy niemiecki młyn papierniczy w. Norymberdze. Potrzeba było więc sześciu wieków, aby,ten ważny wynalazek przeniósł się z terenu kalifatu i zadomowił, w Europie środkowej. Proces ten opisalibyśmy dziś takimi słowami r znalezio-. no nośnik informacji, którego koszty produkcji pozwą-. lały na otwarcie szerokiego rynku; zbytu.

HETYCI

Hetyci to lud indoeuropejski, o którego istnieniu i po­tężnym’ państwie na Wyżynie Anatolijskiej zaledwie . przed wiekiem ńic jeszcze. nie, wiedziano. Także jego ; język stanowił zagadkę, ponieważ lud ten używał dwóch rodzajów pisma: jednym z nich było mezopotam- skie pismo klinowe, które Hetyci przyswoili sobie w. wy­niku ścisłych kontaktów handlowych z Asyrią i Babi- ; łonem, drugim było ich własne pismo obrazkowe; które można nazwać hieroglificznym.Tablice zapisane pismem klinowym odkryto w Ra’s Szamra: (dawnym Ugarit) ‚w roku . 1928. Odkrycie to. „było całkowitym zaskoczeniem i rzuciło nowe światło . na problem powstania pisma. Dostarczyło odpowiedzi na nasze pytanie, czy istnieją pisma  alfabetyczne oparte na innych podstawach. A więc tak, gdyż’ ugaryckie pis­mo klinowe było prawdziwym pismem alfabetycznym. Tablice te datuje się na rok ok. 1350 p.n.e.

 

NARÓD FENICKI

Właściwy naród fenicki, jedyny w swoim rodzaju lud, który stworzył wielką potęgę morską ną małym skraw­ku wybrzeża, powstał z drugiej krzyżówki: narodów: z semickich Beduińów — ludu miejskiego — i północnycłi ludów morskich, które pokonały zarówno państwo.Hetytów, jak i minojskie władztwo na Krecie, czyli Mykeńczyków i Achajów, zwycięzców spod Troi. Na tym historycznym tle sprawa powstania pisma po­zostaje nadal nierozstrzygnięta.. Czy; fala migracyjna przyniosła te protosynajskie znaki pisarskie i czy moż­na je uważać za pierwowzór fenickiego pisma z roku 1000’p.n.e.,- czy też, te w skąpych ilościach znalezion znaki, są w ogóle pismem alfabetycznym, czy tylko jakimiś znakami warsztatowymi stosowanymi już w roku i .1500 p.n.ą w kopalniach miedzi i turkusów na Synaju.

BARDZIEJ WYRAZISTE

Jest to.może najbardziej   wyraziste, kiedy śledzi się wywód myśli shannonowskiej’ teorii informacji. Shannon wykazuje, że kolejność znaków w słowach języków naturalnych podlega bardzo specyficznym prawom rozkładu, które każdorazowo mogą być uważane wręcz za charaktery­styki języków. Arbitralna , kolejność, która podlega je­dynie statystycznym prawom, np. języka angielskiego, . ma brzmienie — jak to wykazał Shannon na kilku przy­kładach — podobne do tego języka, ale jest pozbawiona sensu. Prawa rozkładu przetwarzania dla danych i języ­ków sztucznych są słabo znane. Prawdopodobnie istnie­je takie prawo dla każdego języka sztucznego, ale przy­porządkowanie tego rozkładu do języka nie jest na razie „znane”.

Zabawa i rozrywka

W mniemaniu niektórych osób, rozrywa, której codziennie a przynajmniej raz w tygodniu oddają si ludzie praktycznie na całym świecie wcale nie jest im potrzebna. Jednak po dłuższym czasie przebywania chociażby w pracy, po dłuższym czasie pracowania i braku odprężenia oraz zabawy dochodzą do nas pewnego rodzaju oznaki, które świadczą o tym, iż nasze myślenie jest po prostu nieprawdziwe i taki stan rzeczy jest niemożliwy. Każdy bez względu na to kim jest, ile ma lat i przede wszystkim na jakim stanowisku się znajduje, czasami potrzebuje najzwyklejszej w świecie rozrywki, oderwania się od rzeczywistości i zapomnienia o tym, co codzienne, oczywiście mając na uwadze pewnego rodzaju granice, bowiem jak wiadomo z niczym nie można przesadzać… Zatem, rozrywka czy zabawa czasami przydaje się każdemu, jednak różnimy się między sobą na tyle, że każdy z nas rozumie pojęcie jakim jest rozrywka czy zabawa całkowicie inaczej. To nie ważne – liczy się fakt, że oddanie się rozrywce spowoduje dla nas wiele korzyści.

Połączyć przyjemne z pożytecznym czyli rozrywkowy fitness

Ile razy zdążyło ci się kupić karnet na siłownie, basen czy fitness, który użyty kilka razy w końcu porastał kurzem i tracił swoją ważność. Każdy z nas doskonale wie jak trudno jest się zmobilizować do regularnych ćwiczeń i szybszego spalania kalorii. Kluby fitness – choć i tak nie narzekają na brak klienteli, wychodzą naprzeciw również tym, którym bardzo ciężko zmobilizować się do wysiłku. Jedną z propozycji dla takich osób jest fitness połączony z zabawą. Nie są to zatem same wyczerpujące ćwiczenia, ale również po prostu rozrywka. Oczywiście rozrywka męcząca tak, by przyniosła odpowiednie efekty. Taki rodzaj fitness jest również korzystny nie tylko dla leniwych, ale dla tych, którym brakuje czasu. Uczęszczając na tego typu zajęcia mogą połączyć dbanie o kondycje z odrobiną relaksu. Kluby, które łączą fitness z rozrywką przede wszystkim dobierają rodzaj zajęć i ćwiczeń indywidualnie pod potrzeby klienta. Dzięki temu na wstępie unikniemy czegoś, czego nie znosimy robić. Już od samej rezygnacji z nieznośnych przysiadów poziom szczęścia może wzrosnąć.

The Crims – kryminalna gra MMORPG

Głównym celem gry jest zdobycie jak największej ilości respektu wśród innych graczy. Owy respekt zdobywamy napadając na coraz to większe instytucje, od sklepu spożywczego na rosyjskim handlarzu narkotyków kończąc. Rozgrywka jest bardzo ciekawa, oprócz napadów możemy zainwestować „ciężko” zarobione pieniądze w przeróżne fabryki narkotyków, panie lekkich obyczajów pracujące na naszą korzyść, oraz wydać je na broń, opancerzenie i ochroniarzy dla naszego biznesu. Podczas napadów tracimy po trochu „punktów energii”, a zyskujemy punkty statystyk, które podnoszą siłę, charyzmę, wytrzymałość oraz inteligencję naszej postaci. Wszystkie te współczynniki, z respektem włącznie decydują o ogólnej „potędze” naszej postaci – przez co możemy walczyć z innymi graczami, zabijać ich, ranić, napadać na ich biznesy itp. Za wygrane napaści dostajemy respekt i punkty do statystyk, a za przegrane – tracimy je.

Myślenie a zabawa

Zabawa nie musi być bezmyślna. W wielu wypadkach to przez gry i zabawy człowiek może się uczyć wydajniej i osiągać niesamowite wyniki. To, że człowiek uczy się lepiej będąc zrelaksowanym zostało udowodnione naukowo poprzez badanie fal mózgowych osób poddanych eksperymentom. Obniżenie aktywności fal mózgowych, które występuje często podczas świetnej zabawy wykorzystują chętnie programy edukacyjne, na przykład popularna SITA. Gry uczą myślenia a rywalizacja między zawodnikami sprawia, że rozrywka staje się bardzo ciekawa i emocjonująca. Radzenie sobie w warunkach określonych przez rozgrywkę sprawia, że człowiek uczy radzić sobie z problemami. Zwycięzca zgarnia pulę, ale przegrany uczy się trudnej sztuki przyjęcia porażki z godnością. Widać wyraźnie, że zabawa w każdej postaci ma wartość dla osób w niej uczestniczących. Musisz wiedzieć, że im częściej zmuszasz swój umysł do myślenia i podejmowania intelektualnych wysiłków tym mocniejszy z czasem się staje. Można to wykorzystać w życiu i mając kreatywne podejście lepiej radzić sobie z napotkanymi problemami. Zabawa w tym bardzo pomaga i pamiętaj, żeby poświęcić na nią przynajmniej kilka minut dziennie.

DARMOWE PUZZLE

Blogi w ostatnich czasach sa bardzo popularne. Poprzez blogi rozumiemy internetowe pamiętniki, w których użytkownicy opisują swoje doświadczenia, pozytywne sytuacje, jakie ich spotkały a także i te negatywne. Bardzo wiele osób czyta później ich wiadomości i zwierzenia jednocześnie wyrażając własne opinie na ten temat. Blogi bardzo często prowadza także znane z telewizji osoby, które w ten sposób mogą sie zareklamować i zaistnieć. Każdy użytkownik, który prowadzi swój blog chce, aby przyciągał on jak największe liczby czytelników. W związku z tym nie wystarczy jedynie sucha treść, jaka na nim umieszczaj. Bardzo często dodają również zdjęcia czy filmy. Bardzo ciekawym pomysłem sa darmowe puzzle, jakie można umieścić na swoim blogu. W Internecie znaleźć można strony, z których pobrać można różne zdjęcia a następnie po wypełnieniu formularzu obrazek ten zostanie przegenerowany na darmowe puzzle, które będą mogli układać wszyscy użytkownicy korzystający z naszej strony. Jest to bardzo dobry sposób na przyciągniecie uwagi.

Materiały do nauki angielskiego dla dzieci

Materiały do nauki angielskiego dla dzieci to bardzo specyficzna grupa materiałów dydaktycznych i edukacyjnych. Bardzo różni się ona na przykład od materiałów służących do nauki języków obcych wśród starszych dzieci, młodzieży oraz ludzi dorosłych. Jak wiadomo, nauka dzieci języków obcych powinna opierać się przede wszystkim na zabawie i wartościowej rozrywce, która krok po kroku pozwoli nawet najmłodszym uczniom przyswojenie podstaw posługiwania się językiem obcym, takim jak na przykład angielski, który jest najczęściej wybierany jako język, którego uczyć się mogą najmłodsi uczniowie. Dlaczego właśnie ten język jest często wybierany przez nauczycieli i pedagogów do uczenia młodych uczniów? Przede wszystkim ze względu na swoją prostotę. W języku tym brak skomplikowanych regułek gramatycznych, dzięki czemu nauka takiego języka nie jest trudna. Materiały do nauki angielskiego dla dzieci są to w większości przypadków kolorowe książeczki wzbogacone o materiały dźwiękowe, które pozwalają na naukę poprzez zabawę.

BUDZĄCE ZAINTERESOWANIE

zegar-matematyka

Zainteresowanie musi budzić sam proces urzeczywist­niania tego, a przede wszystkim to, że wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu zdołano osiągnąć ten wielki  cel. I to nie tylko dlatego, by inżynierom, tym prawdzi­wym budowniczym’przyszłości, dodawać otuchy, w ich dziele. Ale spróbujmy przedstawić, jak to było. Druga wojna światowa w pierwszym okresie ułatwiła powstanie nowego, wielkiego wynalazku techniki radarowej. Zafascynowała ona w najwyższym stopniu inży­nierów, specjalistów prądów o wysokiej częstotliwości na całym świecie i w obu wałczących obozach. Dzięki technice radarowej mieli oni „wgląd” w przestrzeń.Za  pomocą radaru można było ustalać nie tylko kierunki  położenia przedmiotów w przestrzeni, co zawsze było możliwe w prosty, optyczny sposób, ale także można było zmierzyć bezpośrednią odległość tych przedmiotów i to nie czasochłonnymi metodami geodetów.

WSZECHSTRONNY UMYSŁ STAROŻYTNOŚCI

gre_sokrates

„Stagiryta” był pod każdym względem szczególną postacią w świecie greckim; był z pewnością najbardziej – wszechstronnym umysłem starożytności. „Przez dwa­dzieścia lat był uczniem Platona w Atenach i członkiem jego Akademii/którą opuścił .wraz ze śmiercią mistrza w rokii 347 p.n.e. Dwanaście lat później; powrócił do Aten, gdzie’założył swoją własną sławną szkołę pery- patetyków w:Likejonie. ,Choć Arystoteles najdłużej w ciągu swego życia przebywał w Atenach, dla rodowi- . tych Ateńczyków był i pozostał cudzoziemcem. .Urodził * się w mieście Stagira, we wschodniej, części Chalkidiki, nieopodal Pełli,’stolicy „władcy barbarzyńców”, króla Macedończyków.. Wychowywał się, po wczesnej śmierci rodziców, w Atarńeusie na* wybrzeżu jońskim na wprost Lesbos.

MINIATURYZACJA

pobrane

Choć miniaturyzacja,tego rodzaju.na pierwszy rzut oka, jest trudna, właśnie od niej tak wiele oczekuje dziś technika. Do dziś wszelako nie opanowano rosnącej kon­centracji w powstawaniu ciepła, które jest nieodłącznie związane, jak to już powiedziano wyżej, ze strumieniem informacji. Obserwacja ilościowa tego zjawiska ukazuje rzeczywistą granicę prędkości roboczej, która, co jest wysoce prawdopodobne, zostanie osiągnięta przez kom­putery w ciągu dwóch następnych dziesięcioleci.Być może we wnioskach, które zaproponował Shan­non w swej teorii informacji można dostrzec jej właści­we znaczenie. .W każdym wypadku jego wnioski ocenia fiię jako głębokie zrozumienie powiązania tak całkowicie niematerialnie wyglądającej wielkości, jak „informa­cja”, ze ściśle fizyczną wielkością entropii, która jest miarą jakości energii, w sensie ‚ zdolności. przemiany energii cieplnej w pracę.

ROZWÓJ KOMPUTERA

pobrane (1)

Rozwój komputera przebiegał podobnie jak. dotychczas, znaczyłoby.to, że struktura komputera w swej.istocie zostanie zachowana i że zostanie tylko zwiększona pręd­kość pracy jego części składowych. Kierunek ten, nawiasem mówiąc, jest uważany przez cały świat, z uwagi na sztywność swej’ struktury, za wątpliwy, ale jedno­cześnie nikt nie wyobraża sobie, zboczenia z tej drogi. Jeśli .uwzględniając te warunki rozważamy problem zwiększenia prędkości, zupełnie jest jasne, że nieodzow­ne jest zmniejszenie wymiarów liniowych.wszystkich części składowych komputera, po to, by doprowadzić do skrócenia czasu przebiegu sygnałów, w tych częściach i przewodach. Prędkość rozchodzenia się-fal świetlnych wynosi 3 1010 cm/s, co równoważne jest czasowi prze­biegu sygnału około 0,1 nanosekundy w przewodzie o długości jedynie 3 cm.

 

WŁAŚCIWE KODOWANIE

images

Co prawda.ta uwaga o właściwym kodowaniu jest juz zawarta w samym twierdzeniu: Tak więc stawia ona znaczne trudności praktycznej jego realizacji niniejsze przy przenoszeniu pisma, daleko większe w ięzyku mowionym, nie wspominając już o obrazie telewizyjnym.  W dalszym rozwoju teorii Shannona okazało się, że w każdym wypadku bit informacji zużywa energię równą co najmniej kTln2, której miernikiem jest w przyblizeniu temperatura pokojowa T 300 K, (odpowiedź, mk 2,88 * 10″“ J). Jest to wartość minimalna, którą można by osiągnąć pasmo a nieskończonej szerokości Ten ostatni fakt odgrywa decydującą rolę w odpowiedzi na pytanie, gdzie są granice, wydajności komputera, tzn. granice uwarunkowane przez fizykę.

DZIWIĄCY FAKT

4AMiqELVpffl2u4RUiaV

W pierwszej chwili może budzić zdziwienie fakt, że w każdym wypadku pomiaru musi nastąpić zwiększenie entropii (fizycznej). Należy jednak pamiętać, że najdeli­katniejszy instrument pomiarowy, jakim jest oko wy­zwala przy odczytywaniu impulsy nerwowe na skutek przemiany ciepła. Rozważania te mają jeszcze. jedną frapującą konsekwencję. Przy każdym wzroście entropii przy stałej temperaturze niezbędne jest zużyćieenergii, a więc nigdy nie można uzyskać nieskończonej dokład­ności pomiaru, ponieważ wymagałoby to także nieskoń­czonej energii. V . Ale zostawmy Brillouina. W swojej wspaniałej książę ce Science and Information Theory (Wiedza i.teorie in­formacji) odkrył’on zadziwiające fakty. Między innymi to, że nawet pytanie pochłania pewną energię!